Đề thi thử môn Vật Lý 2017 – THPT Trần Hưng Đạo – Lần 2 – Có đáp án

Bạn đang xem Đề thi thử môn Vật Lý 2017 – THPT Trần Hưng Đạo – Lần 2 – Có đáp án thuộc danh sách tổng hợp . Đề thi dành cho các bạn đang chuẩn bị thi THPT Quốc gia năm 2019. Ngoài cung cấp kiến thức, đề thi sẽ giúp bạn làm quen với các dạng đề thi mới để tránh bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi chính thức.

Thông tin

Tài liệu
Đề thi thử môn Vật Lý 2017 – THPT Trần Hưng Đạo – Lần 2 – Có đáp án
Chuyên mục
Nguồn
Đã tải
Định dạng
File PDF

Tóm tắt

Download Đề thi thử môn Vật Lý 2017 – THPT Trần Hưng Đạo – Lần 2 – Có đáp án miễn phí.

Câu 1: Đặt vào hai đầu đoạn một điện áp U = 100√2cos(100πt + π/6) (V) vào hai đầu cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L thì dòng điện hiệu dụng qua mạch là 2A. Hệ số tự cảm L có giá trị.

A. 1/2π H                   B. 2/π H                     C. 1/π H                 D. √2/2π H

Câu 2: Một sợi dây đàn hồi nằm ngang. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi. Khi hai đầu dây cố định và tần số sóng trên dây là 56 Hz thì ta thấy trên dây có 4 điểm bụng. Nếu một đầu dây cố định, đầu còn lại thả tự do, ta thấy trên dây có 7 điểm nút thì tần số sóng trên dây là:

A. 105Hz.                 B. 84 Hz.                    C. 98 Hz.                  D. 91Hz.

Câu 3: Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng có cùng phương trình u = 2cos40πt (trong đó u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Gọi M là điểm trên mặt chất lỏng cách S1,S2 lần lượt là 12cm và 9cm. Coi biên độ của sóng truyền từ hai nguồn trên đến điểm M là không đổi. Phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ là:

A. √2 cm                   B. 2√2 cm.                    C. 4 cm.                   D. 2 cm.

Câu 4: Con lắc đơn có chiều dài l, trong khoảng thời gian t thực hiện được 40 dao động. Nếu tăng chiều dài dây của dây treo thêm 19 cm, thì cũng trong khoảng thời gian trên con lắc chỉ thực hiện được 36 dao động. Chiều dài lúc đầu của con lắc là:

A. l = 64 cm              B. l = 19cm                  C. l = 36 cm               D. l = 81  cm

Câu 5: (Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là u= u= acos50πt (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,5 m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm đứng yên là)

A. 10                       B. 7                               C. 6                           D. 8

Câu 6: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U0R, U0L, U0C là hiệu điện thế cực đại ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây va hai đầu tụ điện. Biết U0L = 2U0R = 2U0C. Kết luận nào dưới đây về độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế là đúng.

A. u sớm pha hơn i một góc π/4.                         B. u sớm pha hơn i một góc 3π/4.

C. u chậm pha hơn i một góc π/4.                        D. u chậm pha hơn i một góc π/3.

Câu 7: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A và B cách nhau 16 cm dao động theo phương thẳng đứng theo phương trình uA = uB = 4 cos(50πt) (mm), với t tính bằng giây (s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M trên mặt chất lỏng thuộc đường trung trực của AB sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O và M ở gần O nhất. Khoảng cách MO là

A. 2 cm.                   B. 10 cm.                      C. 6 cm.                      D. 4 cm.

Câu 8: Dao động cơ học đổi chiều khi

A. Lực tác dụng có độ lớn cực đại.                    B. Lực tác dụng đổi chiều.

C. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu                    D. Lực tác dụng bằng không.

Câu 9: Khoảng cách giữa một nút và một bụng sóng liên tiếp trong hiện tượng sóng dừng là

A. bằng một nửa bước sóng.                         B. bằng một bước sóng.

C. bằng 2 lần bước sóng.                              D. bằng một phần tư bước sóng.

Câu 10: Trong đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp thì

A. độ lệch pha giữa uR và u là π/2.                      B. uL nhanh pha hơn i một góc π/2.

C. uR nhanh pha hơn i một góc π/2.                     D. uC nhanh pha hơn i một góc π/2.

Ngoài Đề thi thử môn Vật Lý 2017 – THPT Trần Hưng Đạo – Lần 2 – Có đáp án chúng ta còn rất nhiều tài liệu khác thuộc được cung cấp. Hãy tìm thêm cho mình những tài liệu khác nữa để nâng cao kiến thức nhé!

Download tài liệu

Hi vọng Đề thi thử môn Vật Lý 2017 – THPT Trần Hưng Đạo – Lần 2 – Có đáp án này sẽ có ích đối với bạn. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này tới mọi người để chúng ta có một kỳ thi thật thành công nhé!

Download HD Download

Đề thi thử môn Vật Lý 2017 – THPT Trần Hưng Đạo – Lần 2 – Có đáp án
Đánh giá đề thi