Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Nguyễn Công Trứ – Hà Tĩnh – Lần 1 – Có đáp án

Bạn đang xem Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Nguyễn Công Trứ – Hà Tĩnh – Lần 1 – Có đáp án thuộc danh sách tổng hợp . Đề thi dành cho các bạn đang chuẩn bị thi THPT Quốc gia năm 2019. Ngoài cung cấp kiến thức, đề thi sẽ giúp bạn làm quen với các dạng đề thi mới để tránh bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi chính thức.

Thông tin

Tài liệu
Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Nguyễn Công Trứ – Hà Tĩnh – Lần 1 – Có đáp án
Chuyên mục
Nguồn
Đã tải
Định dạng
File PDF

Tóm tắt

Download Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Nguyễn Công Trứ – Hà Tĩnh – Lần 1 – Có đáp án miễn phí.

Câu 1: Ure, (NH2)2CO là một loại phân bón hóa học quan trọng và phổ biến trong nông nghiệp. Ure thuộc loại phân bón hóa học nào sau đây?
A. phân đạm. B. phân NPK. C. phân lân. D. phân kali.

Câu 2: Kim loại nào sau đây tác dụng mãnh liệt với nước ở nhiệt độ thường?
A. Fe. B. Ag. C. Na. D. Cu.

Câu 3: Cho dãy các chất sau: (1) glucozo, (2) metyl fomat, (3) vinyl axetat, (4) axetanđehit. Số chất trong dãy có phản ứng tráng gương là
A. 3. B. 4. C. 1 D. 2.

Câu 4: Cho các thí nghiệm sau:
(1) Nhỏ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch BaCl2.
(2) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch HCl.
(3) Sục khí CO2 vào dung dịch HNO3.
(4) Nhỏ dung dịch NH4Cl vào dung dịch NaOH.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là
A. 1. B. 3 C. 4. D. 2.

Ngoài Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Nguyễn Công Trứ – Hà Tĩnh – Lần 1 – Có đáp án chúng ta còn rất nhiều tài liệu khác thuộc được cung cấp. Hãy tìm thêm cho mình những tài liệu khác nữa để nâng cao kiến thức nhé!

Download tài liệu

Hi vọng Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Nguyễn Công Trứ – Hà Tĩnh – Lần 1 – Có đáp án này sẽ có ích đối với bạn. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này tới mọi người để chúng ta có một kỳ thi thật thành công nhé!

Download HD Download

Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Nguyễn Công Trứ – Hà Tĩnh – Lần 1 – Có đáp án
Đánh giá đề thi