Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Chuyên Biên Hòa – Lần 1 – Có đáp án

Bạn đang xem Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Chuyên Biên Hòa – Lần 1 – Có đáp án thuộc danh sách tổng hợp . Đề thi dành cho các bạn đang chuẩn bị thi THPT Quốc gia năm 2019. Ngoài cung cấp kiến thức, đề thi sẽ giúp bạn làm quen với các dạng đề thi mới để tránh bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi chính thức.

Thông tin

Tài liệu
Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Chuyên Biên Hòa – Lần 1 – Có đáp án
Chuyên mục
Nguồn
Đã tải
Định dạng
File PDF

Tóm tắt

Download Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Chuyên Biên Hòa – Lần 1 – Có đáp án miễn phí.

Câu 1. Chất hữu cơ X mạch hở, có đồng phân hình học. Công thức phân tử nào sau đây thỏa mãn X ?
A. C4H6. B. C4H8. C. C4H10. D. C3H6.

Câu 2. Chất nào sau có mùi thơm của chuối chín?
A. Isoamyl axetat. B. Toluen. C. Ancol etylic. D. Cumen.

Câu 3. Dung dịch chất nào sau trong H2O có pH < 7?
A. Lysin. B. Etylamin. C. Axit glutamic. D. Đimetylamin.

Câu 4. Chất nào sau vừa phản ứng được với dung dịch KHCO3 tạo CO2, vừa làm mất màu dung dịch Br2?
A. Axit axetic. B. Axit butiric. C. Axit acrylic. D. Axit benzoic.

Câu 5. Chất nào sau không phản ứng được với dung dịch NaOH?
A. Axit axetic. B. Anilin. C. Phenol. D. Etyl axetat.

Câu 6. Chất nào sau không làm mất màu dung dịch nước brom?
A. Etilen. B. Axetilen. C. Phenol. D. Toluen.

Ngoài Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Chuyên Biên Hòa – Lần 1 – Có đáp án chúng ta còn rất nhiều tài liệu khác thuộc được cung cấp. Hãy tìm thêm cho mình những tài liệu khác nữa để nâng cao kiến thức nhé!

Download tài liệu

Hi vọng Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Chuyên Biên Hòa – Lần 1 – Có đáp án này sẽ có ích đối với bạn. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này tới mọi người để chúng ta có một kỳ thi thật thành công nhé!

Download HD Download

Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Chuyên Biên Hòa – Lần 1 – Có đáp án
Đánh giá đề thi