Đề thi chính thức môn Tiếng Trung THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bạn đang xem Đề thi chính thức môn Tiếng Trung THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc danh sách tổng hợp . Đề thi dành cho các bạn đang chuẩn bị thi THPT Quốc gia năm 2019. Ngoài cung cấp kiến thức, đề thi sẽ giúp bạn làm quen với các dạng đề thi mới để tránh bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi chính thức.

Thông tin

Tài liệu
Đề thi chính thức môn Tiếng Trung THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chuyên mục
Nguồn
Đã tải
Định dạng
File PDF

Tóm tắt

Download Đề thi chính thức môn Tiếng Trung THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo miễn phí.

Câu 1: 大______市里兴起追求韩国明星的热潮。
A. 诚 B. 城 C. 珹 D. 娍

Câu 2: Phiên âm đúng của từ là: 首都 sh______d .ū
A. ěn B. uǐ C. ǔn D. ǒu

Câu 3: Phiên âm đúng của từ là: 劳动 láo ______ ònɡ.
A. t B. d C. s D. n

Câu 4: 学习正确使用语言对于______非常重要。
A. 精确度提高我们的思想表达 B. 我们表达思想精确度的提高
C. 提高我们表达思想的精确度 D. 提高我们精确度思想的表达

Câu 5: 这房子质量不错,价钱也可以接受,我看你就买______吧。
A. 上来 B. 过来 C. 下来 D. 起来

Câu 6: 小明出了国以后,______没有给我们打过电话。
A. 从来 B. 从未 C. 经常 D. 常常

Xem thêm: Đáp án chính thức môn Tiếng Trung THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngoài Đề thi chính thức môn Tiếng Trung THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo chúng ta còn rất nhiều tài liệu khác thuộc được cung cấp. Hãy tìm thêm cho mình những tài liệu khác nữa để nâng cao kiến thức nhé!

Download tài liệu

Hi vọng Đề thi chính thức môn Tiếng Trung THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo này sẽ có ích đối với bạn. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này tới mọi người để chúng ta có một kỳ thi thật thành công nhé!

Download HD Download

Đề thi chính thức môn Tiếng Trung THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đánh giá đề thi