Đề thi chính thức môn Tiếng Pháp THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bạn đang xem Đề thi chính thức môn Tiếng Pháp THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc danh sách tổng hợp . Đề thi dành cho các bạn đang chuẩn bị thi THPT Quốc gia năm 2019. Ngoài cung cấp kiến thức, đề thi sẽ giúp bạn làm quen với các dạng đề thi mới để tránh bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi chính thức.

Thông tin

Tài liệu
Đề thi chính thức môn Tiếng Pháp THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chuyên mục
Nguồn
Đã tải
Định dạng
File PDF

Tóm tắt

Download Đề thi chính thức môn Tiếng Pháp THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo miễn phí.

Câu 1: Le médecin prend la température des patients. Le verbe “prendre” dans cette phrase signifie ______.
A. saisir B. suivre C. surveiller D. mesurer

Câu 2: Ma mère aime écouter ______ musique avant de se coucher.
A. de la B. du C. une D. le

Câu 3: On encourage l adaptation de l enseignement à l âge des élèves. Le nom “adaptation” vient du ’ ’ ’ verbe ______.
A. adapter . adhérer B C. adopter D. adorer

Câu 4: “Cet ouvrier a été licencié parce qu’il avait commis une faute grave.”
Cette phrase correspond à “______ .”
A. Cet ouvrier a été licencié pour avoir commis une faute grave
B. Cet ouvrier n’a pas été licencié après avoir commis une faute grave
C. Cet ouvrier n’a pas été licencié malgré sa faute grave
D. Cet ouvrier a été licencié sans avoir commis aucune faute grave

Câu 5: “Un trousseau de clés a été égaré dans la classe de Nicolas.”
Cette phrase correspond à “______.”
A. Nicolas a égaré son trousseau de clés dans sa classe
B. Nicolas avait égaré son trousseau de clés dans sa classe
C. Quelqu’un a égaré un trousseau de clés dans la classe de Nicolas
D. Quelqu’un avait égaré un trousseau de clés dans la classe de Nicolas

Xem thêm: Đáp án chính thức môn Tiếng Pháp THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngoài Đề thi chính thức môn Tiếng Pháp THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo chúng ta còn rất nhiều tài liệu khác thuộc được cung cấp. Hãy tìm thêm cho mình những tài liệu khác nữa để nâng cao kiến thức nhé!

Download tài liệu

Hi vọng Đề thi chính thức môn Tiếng Pháp THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo này sẽ có ích đối với bạn. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này tới mọi người để chúng ta có một kỳ thi thật thành công nhé!

Download HD Download

Đề thi chính thức môn Tiếng Pháp THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đánh giá đề thi