Đề thi chính thức môn Tiếng Nga THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bạn đang xem Đề thi chính thức môn Tiếng Nga THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc danh sách tổng hợp . Đề thi dành cho các bạn đang chuẩn bị thi THPT Quốc gia năm 2019. Ngoài cung cấp kiến thức, đề thi sẽ giúp bạn làm quen với các dạng đề thi mới để tránh bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi chính thức.

Thông tin

Tài liệu
Đề thi chính thức môn Tiếng Nga THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chuyên mục
Nguồn
Đã tải
Định dạng
File PDF

Tóm tắt

Download Đề thi chính thức môn Tiếng Nga THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo miễn phí.

Câu 1: Лес даёт человеку ______.
A. источник питания, строительный материал и топливо
B. строительный материал, топливо и загрязнённую воду
C. источник питания, загрязнённую воду и топливо
D. загрязнённый воздух, топливо и источник питания

Câu 2: Лес не согласен с тем, что люди ______.
A. оставляют в нём свои магнитофоны B. приходят в него без радиоприёмников
C. приходят в него с фотоаппаратами D. оставляют в нём разный мусор

Câu 3: Автор рассказа считает, что люди не должны ______.
A. приходить в лес подышать чистым воздухом
B. беречь растительный и животный мир
C. нарушать тишину леса и загрязнять его
D. приходить в лес отдохнуть и набраться сил

Câu 4: Чтобы сохранить леса, многие жители мира ______.
A. сажают и выращивают новые деревья B. оставляют мусор в нём
C. жгут костры и шумеют в нём D. ломают деревья и кусты

Câu 5: Автор рассказа не доволен тем, что ______.
A. жители мира стремятся восстанавливать леса
B. лес даёт радость не только нам, но и нашим детям
C. многие не заботятся о лесе и относятся к нему небрежно
D. многие многое делают для увеличения лесных богатств

Xem thêm: Đáp án chính thức môn Tiếng Nga THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngoài Đề thi chính thức môn Tiếng Nga THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo chúng ta còn rất nhiều tài liệu khác thuộc được cung cấp. Hãy tìm thêm cho mình những tài liệu khác nữa để nâng cao kiến thức nhé!

Download tài liệu

Hi vọng Đề thi chính thức môn Tiếng Nga THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo này sẽ có ích đối với bạn. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này tới mọi người để chúng ta có một kỳ thi thật thành công nhé!

Download HD Download

Đề thi chính thức môn Tiếng Nga THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đánh giá đề thi