Đề thi chính thức môn Tiếng Đức THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bạn đang xem Đề thi chính thức môn Tiếng Đức THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc danh sách tổng hợp . Đề thi dành cho các bạn đang chuẩn bị thi THPT Quốc gia năm 2019. Ngoài cung cấp kiến thức, đề thi sẽ giúp bạn làm quen với các dạng đề thi mới để tránh bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi chính thức.

Thông tin

Tài liệu
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chuyên mục
Nguồn
Đã tải
Định dạng
File PDF

Tóm tắt

Download Đề thi chính thức môn Tiếng Đức THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo miễn phí.

Câu 1: Julia hat ihrem Kind vor dem Schlafen ______ interessante Geschichten vorgelesen.
A. einigen B. einiges C. einige D. einigem

Câu 2: Ich ______ heute keinen Fisch essen, denn ich habe Durchfall.
A. darfe B. dürfe C. durfe D. darf

Câu 3: Marie möchte in der Schweiz arbeiten, ______ ihre Familie möchte das nicht.
A. sondern B. oder C. und D. aber

Câu 4: Das Synonym von „Reinigung“ ist ______.
A. Konditorei B. Metzgerei C. Fleischerei D. Wäscherei

Câu 5: Seit den 50er Jahren gibt es viele ______ Radiosender, z. B. den HR und den WDR.
A. regionalen B. regionales C. regionale D. regionaler

Câu 6: Was? Gibt es noch Karten für „Die Zauberflöte“? Das ist ______ super.
A. erst B. ruhig C. ja D. denn

Xem thêm: Đáp án chính thức môn Tiếng Đức THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngoài Đề thi chính thức môn Tiếng Đức THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo chúng ta còn rất nhiều tài liệu khác thuộc được cung cấp. Hãy tìm thêm cho mình những tài liệu khác nữa để nâng cao kiến thức nhé!

Download tài liệu

Hi vọng Đề thi chính thức môn Tiếng Đức THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo này sẽ có ích đối với bạn. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này tới mọi người để chúng ta có một kỳ thi thật thành công nhé!

Download HD Download

Đề thi chính thức môn Tiếng Đức THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đánh giá đề thi